dəymiş

dəymiş
sif. Yetişmiş, yeyilməli hala gəlmiş. Dəymiş alça. Dəymiş gavalı. – Meşənin dəymiş əzgili saralar; Həm zoğal da dərilməyib qaralar. A. S.. // İs. mənasında. Yetişmiş meyvə. Dəymişini qoyub kalını dərir. (Ata. sözü). . . . dək Zaman və məkanca son nöqtəni bildirən və bitişik yazılan qoşma; . . . qədər. Günortayadək. Vağzaladək. Evədək. – . . Bakıda yığılan qırx beş min manatdan indiyədək bircə nəfər müsəlman acının qarnı doymayıb. C. M.. Mirzə Fətəli küçəsini iki kərə məktəbədək gedib qayıtdım. S. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • çərəndəymiş — bax çərdəymiş. <Koroğlu dedi:> Paşa sağ olsun, o Koroğlunun bir çərəndəymiş atı var. «Koroğlu» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yarıdəymiş — sif. Tam dəyməmiş, lazımınca yetişməmiş. Yarıdəymiş alma. Yarıdəymiş qarpız. – Baba əncirin yarıdəymişindən . . dərib nənəyə verərdi. H. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ala-dəymiş — sif. Yarımkal, yarımdəymiş (meyvə) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çərdəymiş — is. Əsil mənası «çər xəstəliyinə tutulmuş» olub, ev heyvanları haqqında yüngül qarğış kimi işlədilir. <Molla:> Vallah, çoxdandır ki, minməmişəm, amma çərdəymiş buzov vaxtında elə yaman qaçağan idi. M. N. lətif. <Həsən:> Budur, tamam… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döşdəymiş — sif. dan. Qudurmuş, qızmış, yaralanmış …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Bei Mir Bistu Shein — you could live, but they won t let you ) in 1932 that closed after one season. Secunda sold the publishing rights to the song for a mere US$30.The original Yiddish version of the song (in C minor) is really a dialogue between two lovers who share …   Wikipedia

  • tutmaq — f. 1. Əli və ya əlləri ilə bir şeydən yapışmaq. Məhəccərdən tutmaq. Divardan tutmaq. – Hacı Rəsul, Bəndalının zərbəsindən yıxılmamaq üçün qapıdan bərk tutdu. M. C.. Poçtalyon, Xoşqədəm nənənin qolundan tutub onu maşına tərəf çəkdi. S. Qədirzadə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ürək — is. 1. İnsanda qan dövranının, döş boşluğunun sol tərəfində yerləşən əzələli kisə şəklində mərkəzi orqanı; qəlb. Ürəyin döyünməsi. Ürək xəstəliyi. // Döşün qol tərəfində həmin orqanın üstündəki yer. Ürəyini tutmaq. – Bibixanım əlini ürəyinin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaman — sif. 1. Pis. Yaman arvadlının evi cəhənnəmdir. (Ata. sözü). Biçarə münəccimbaşı yaman z. halda idi. M. F. A.. Bu dünyada üç şey başa bəladı; Yaman oğul, yaman arvad, yaman at. A. Ə.. Saldız axırda yaman halə məni. M. Ə. S.. 2. Rəhmsiz, insafsız,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Kenning — A kenning (Old Norse kenning [cʰɛnːiŋg] , Modern Icelandic pronunciation [cʰɛnːiŋk] ) is a circumlocution used instead of an ordinary noun in Old Norse and later Icelandic poetry. For example, Old Norse poets might replace sverð , the regular… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”